Analyser övrigt

Ekonomisk analys

En Auktoriserad Redovisningskonsult kan erbjuda dig som företagare en rad olika rapporter och analyser av ekonomisk karaktär. Det kan handla om allt från analys av ekonomiska nyckeltal till analys av företagets kassaflöde. En kassaflödesanalys är en perfekt analys för att följa företagets ekonomiska utveckling. Analys och ekonomisk rapportering är en del av det arbete som en kunnig redovisningskonsult gör dagligen.

Analys som beslutsunderlag

Många av de allra viktigaste besluten som tas i ett företag fattas utifrån analyser som har gjorts av företagets ekonomi. Utförliga och välgjorda analyser ger dig som företagare stora fördelar genom att du då kan följa företagets utveckling. Den ekonomiska analysen ligger ofta till grund för de beslut som ska tas. Beslutsfattandet underlättas väsentligt med en utförlig analys som beslutsunderlag. Ekonomiska analyser är ett utmärkt verktyg för den företagsledare som vill ha en djupare förståelse för sitt företags verksamhet. Löpande analyser ger också en viktig input till företagets utvecklingsarbete. Ekonomiska analyser och rapporter av olika typer ingår ofta i det uppdrag som en redovisningskonsult sköter åt företaget.

Kassaflödes-, nyckeltal- och företagsanalys

Varför ska man då göra en kassaflödesanalys, nyckeltalsanalys eller företagsanalys? Det finns flera anledningar till att ta fram en analys, men det huvudsakliga syftet är att förbättra företagets förutsättningar på marknaden. I en kassaflödesanalys tittar man på företagets utveckling i form av flödet av in- och utbetalningar under en viss period. I en nyckeltalsanalys fokuserar man på specifika områden i företaget; såsom likviditet, omsättning och kapital. Det gör det enkelt att titta närmare på områden som kan behöva extra uppmärksamhet. En företagsanalys är en bredare analys som lämpar sig utmärkt när ett företag ska säljas eller genomgå ett generationsskifte. Fråga din Auktoriserade Redovisningskonsult vilken analys som passar ditt företag bäst!